Categories

Archives

Kontaktai

UAB „INTA“
INDIVIDUALIOS DOZIMETRIJOS LABORATORIJA
Dariaus ir Girėno g. 40,
Vilnius LT-02189
Telefonas +370 5 212 2080
Faksas +370 5 216 7212
Mob. +370 61593390
El. paštas laboratorija@inta.lt

Naudinga informacija

Kas yra radiacija? 

Radiacija– tai energijos perdavimas iš vieno taško į kitą. Radiacijos yra visur visatoje. Radiacijos negalima išgirsti, užuosti, pamatyti bei pajusti.

Dvi radiacijos rūšys

Jonizuojanti spinduliuotė (energija > 10eV). Energijos pakanka atskirti elektronus atomų ir sudaryto jonus.

Nejonizuojančioji spinduliuotė (energija < 10eV). Energijos pakanka judinti atomus molekulėje ir priversti juos vibruoti, tačiau nepakanka atskirti elektronus.

JS rūšys

Alfa dalelės – jas sudaro du protonai ir du neutronai.

Beta dalelės – elektronai.

Gama ir rentgeno elektromagnetinė spinduliuotė (fotonai).

JS kasdieniame gyvenime

Pagal prigimtį JS skirstoma į natūralią ir žmogaus sukurtą.

Natūrali – kosminė spinduliuotė (protonai, alfa dalelės), kosminiai nuklidai, žemės nuklidai.

Gamtinis radiacijos fonas – apie 2,4 mSv/a.

Natūralios radiacijos sudėtis

Kai kurių ypatingų natūralaus JS fono vietų duomenys

Dirbtinė JS – medicininis eksponavimas, branduoliniai sprogimai, branduolinės energijos generavimas, JS pritaikymas kitose srityse (saugumas, pramonė ir t.t.).

Dirbtinės radiacijos sudėtis

Radiacinės saugos principai

  1. Veiksmų pagrindimas (nauda > žalą)
  2. Radiacinės saugos optimizavimas (ALARA: žala privalo būti kiek įmanoma mažesnė).
  3. Individualios dozės ribos

Koks yra eksponavimo radionuklidais poveikis sveikatai?

Poveikio sveikatai sunkumas ir rūšis priklauso nuo JS eksponavimo trukmės ir apšvitos kiekio. Yra dvi poveikio sveikatai kategorijos: stochastinė ir nestochastinė.

Stochastinis poveikis sveikatai

Žodis „stochastinis“ reiškia, kad yra kažkokia galimybė tikimybė. Stochastinis poveikis yra susijęs su nedideliu ilgalaikiu (chronišku) JS eksponavimu.Dėl padidinto eksponavimo lygio tokio poveikio sveikatai tikimybė yra gana didelė, tačiau tai neturi įtakos poveikio sveikatai sunkumui.

Santykis tarp gaunamos JS dozės ir stochastinio poveikio sveikatai

Nestochastinis (determinuotasis) poveikis sveikatai

Toks poveikis sveikatai atsiranda esant dideliai JS apšvitai. Toks poveikis didėja augant JS eksponavimui. Toks poveikis – tai odos nudegimai ir kiti su radiacija susiję susirgimai.

Santykis tarp gaunamos JS dozės ir determinuotojo poveikio sveikatai

Pagrindinės radiacinės saugos priemonės

Yra trys pagrindinės saugos priemonės: laikas, priedanga ir atstumas.

Trys pagrindinės radiacinės saugos priemonės

Laikas – eksponavimas didėja arba mažėja priklausomai nuo laiko,kurį asmuo praleidžia šalia JS šaltinio.

Gama ir rentgeno spinduliuotė yra svarbiausia aspektas.

Priemonės: tinkamas pasirengimas, eksponavimo laikotarpio mažinimas.

Atstumas – kuo toliau asmuo yra nuo JS šaltinio,tuo mažesnis eksponavimas.

Gama ir rentgeno spinduliuotė yra svarbiausia aspektas.

Priemonės: nuotolinis įrangos valdymas, kontakto su JS šaltiniais vengimas, žinojimas kur yra JS šaltiniai.

Priedanga – kuo geriau JS yra pridengtas, tuo mažesnis eksponavimas.

Gama ir rentgeno spinduliuotė yra svarbiausia aspektas.

Skirtingos priedangos, naudojamos apsisaugoti nuo skirtingos rūšies JS.

Priedangai naudojamos medžiagos ir jų storis turi priklausyti nuo JS rūšies, energijos, dydžio ir vietos.