Categories

Archives

Kontaktai

UAB „INTA“
INDIVIDUALIOS DOZIMETRIJOS LABORATORIJA
Dariaus ir Girėno g. 40,
Vilnius LT-02189
Telefonas +370 5 212 2080
Faksas +370 5 216 7212
Mob. +370 61593390
El. paštas laboratorija@inta.lt

Paslaugos

UAB „Inta“ Individualios dozimetrijos laboratorijos teikiamos paslaugos 

Laboratorija atlieka individualiame dozimetre sukauptos dozės matavimus optiškai stimuliuojamos liuminescencinės dozimetrijos metodu.

Tyriamojo objekto pavadinimas – dozė, sukaupta dozimetre.

Išmatuojamo dydžio pavadinimas – individualios dozės ekvivalentas Hp (10) ir Hp (0,07). Konservatyviai laikoma, kad išmatuotas individualios dozes ekvivalentas Hp(10) lygus efektinei dozei.

Matavimų vienetas – mSv (Sivertas).

Matavimų ribos – nuo 0,05 mSv iki 10 Sv.

Minimali užfiksuojama dozė – 0,05 mSv, kai dozimetro nešiojimo periodas 3 mėnesiai.

Matavimų tikslumas – išplėstinė matavimų neapibrėžtis neviršija 20%. Išplėstinė neapibrėžtis apskaičiuota, suminę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2.

Metodas – T-1 “Individualiųjų dozių bandymai optiškai stimuliuojamos liuminescencinės dozimetrijos metodu”.

JS tipas – dozimetrai jautrūs gama, rentgeno ir beta dalelių JS.

Energijų diapazonas – gama ir rentgeno spinduliuotės nuo  5 keV iki 20 MeV, beta dalelių energijų diapazonas nuo 150 keV iki 10 MeV.

Daugiau informacijos apie teikiamų paslaugų įkainius nurodytais kontaktais.